Diğer Hizmetlerimiz

iledanismanlik

Milli Emlak Danışmanlığı

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satın alınması, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve  tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için kullanma izni alınması işlemleri konusunda danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Milli emlak danışmanlığı hizmetlerimiz için daha detaylı bilgi almak için 0312 911 30 76’yı arayabilir veya  info@tesvikler.net adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

© Teşvikler.net

iledanismanlik

Yatırım Danışmanlığı

Teşvikler.net ekibi, kısıtlı kaynakların optimum kullanımı, minimum maliyet ile maksimum fayda sağlanacak yatırımların öncesinde teknik, ticari, finansal, ekonomik, sosyal ve kurumsal yapılabilirliklerin ölçülmesi amacıyla fizibilite etüdleri yapmaktadır. Müşterilerin istekleri doğrultusunda sistem yaklaşımını ele alarak hizmet verdiği yatırım projeleri  çeşitleri:

Ekonomik ve sosyal gücüyle Türkiye;  stratejik bölgesel konumu nedeniyle uluslararası yatırımcıların ve girişimcilerin dikkatini çekmektedir. Teşvikler.net ekibi; müteşebbislerin yatırım kararını vermesinde teşvik ve hibeler konusunda sunduğu hizmetin yanı sıra söz konusu yatırımın uzun vadeli vergisel boyutlarını da kavramanızı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra; pazar ve sektör analizi, verimlilik analizleri ve şirket değerlendirmeleri, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı girişimcilere yatırım teşvikleri ve bürokratik işlemler gibi daha birçok konuda yatırım danışmanlığı yapmaktadır.

Yatırım danışmanlığı hizmetlerimiz için daha detaylı bilgi almak için info@tesvikler.net adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz

© Teşvikler.net

 

iledanismanlik

Yönetim Danışmanlığı

Teşvikler.net ekibi; çözüm ortaklarına ulusal ve uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, uluslararası pazara açılmasının sağlanması, ürün ve süreç yönetiminde verimliliğin ve etkinliğin sağlanarak sürdürülebilir başarı anlayışının sağlanması amacıyla ;

– Stratejik Yönetim,

– Organizasyonel Yapılandırma,

– Kurum Kültürü Oluşturma,

– Kuruluş İşleyiş Kuralları Oluşturma,

– İş Süreçleri Yönetimi,

– İnsan Kaynakları Yönetimi,

– Performans Yönetimi,

– Modelleme ve Optimizasyon

Konularında şirketlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak uzman kadrosuyla yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir. Bu hizmetle ilgili olarak; müşterilerimize, teşvik ve hibe danışmanlığı ya da vergi danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi halinde ayrıca karşılıksız bir şekilde genel ve gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. 

Yönetim danışmanlığına ilişkin hizmetlerimiz konusunda daha detaylı bilgi almak için info@tesvikler.net adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

© Teşvikler.net

iledanismanlik

Proje Danışmanlığı

Proje Danışmanlığı 

Proje; Başlangıcı ve bitişi belli olan, finans, zaman ve kalite gibi kısıtları bulunan bir süreçtir. Risk yönetimi, performans analizi ve proje akışı sırasındaki kontroller projenin başarılı sonuçlanması açısından önemlidir.

Zaman, maliyet gibi kısıtlı kaynaklara bağlı olan ve sistematik bir yaklaşımı gerektiren proje yönetimi süreçlerinde Teşvikler.net ekibi, uzman kadrosuyla, operasyon sürecini şekillendirip ve eldeki kaynakları en verimli şekilde kullanarak  minimum maliyetle maksimum etkiyi  yaratacak projeleri en etkin şekilde  yönetmektedir.

Teşvikler.net ekibi; projenizin başlama, planlama, yönetme, gözlemleme ve kontrol sonrasında hizmete sokmaya kadar projenizin her aşamasını koordine etmenize ve yönetmenize yardımcı olmaktadır. Proje yönetimi sürecinde en düşük risk ve yüksek kalite ile projenizi tamamlamanızı sağlamaktadır. Proje yazma süreci ise temel olarak;

  1. İhtiyacın net bir şekilde belirlenip belirlenmediği
  2. Projenin ihtiyaçları karşılama yeterliliği
  3. Projenin faydasının yanı sıra beraberinde getireceği sorunların analiz edilmesi
  4. Projenin kapsamı ve uygulanabilirliğinin analiz edilmesi
  5. Finansman yöntemi (İç Kaynaklar, Dış Kaynaklar, Teşvik ve Hibeler)
  6. Projeyi uygulayacak birim ve uygulama yöntemi

Belirtilen aşamalar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

Proje danışmanlığı hizmetimiz için daha detaylı bilgi almak için info@tesvikler.net adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz

© Teşvikler.net