Etiket arşivi: Eğitim Hizmetleri

iledanismanlik

Eğitim Hizmetleri

Vergisel konular başta olmak üzere bir çok konuyu içeren seminer programlarıyla pratik ve teoriyi bir araya getiren eğitim hizmetleri sunulmaktadır.                                 

Kurum ve kuruluşlar özel olarak dizayn edilebilen ve çeşitli konuları içeren eğitim programlarının yanında başlıca seminerlere aşağıda yer verilmiştir.

 • Dönem kapanırken kurumlar vergisinde dönemsonu işlemleri; vergilendirme ve muhasebe uygulamaları
 • Dönem kapanırken gelir vergisinde dönemsonu işlemleri; vergilendirme ve muhasebe uygulamaları
 • Kurumlar ve gelir vergisinde indirim, istisna, muafiyet ve giderler
 • Ar-ge mevzuatı uygulamaları
 • Güncel yargı kararları, mali idare görüşleri ve uluslararası vergilendirme antlaşmaları ışığında yurtdışı ödemelerin vergilendirilmesi
 • Elektronik ticarette mali uygulamalar
 • Uygulamalı temel muhasebe semineri
 • Uygulamalı ileri düzey muhasebe semineri
 • Yeni vergi denetim sistemi, vergi incelemesine yakalanmamak için ipuçları ve incelemede mükelleflerin hakları
 • Hukukçular için mali tablo okuma teknikleri
 • Finansçı olmayanlar için mali tablo okuma teknikleri
 • Güncel mali idare görüşleri ve yargı kararları ışığında kağıtlarda damga vergisi riski ve bu riskin yönetilmesi teknikleri
 • Türkiye’de kamu ihaleleri ve uygulamaya yön veren mevzuat
 • Kamu ihalelerine hazırlık sürecinde en çok karşılaşılan hatalı uygulamalar, ihale sürecine yönelik özellikli hususlar
 • Kamu ihalelerinde uyuşmazlıkların idari ve adli çözüm yolları

Ayrıca Hibe ve Teşvikler Eğitimi kapsamında detaylı olarak;

 • Başvuru süreci
 • Dosya nasıl hazırlanılır?
 • Program işleyişi
 • Programın sonuçlandırılmasına

Yönelik eğitimlerimiz de mevcuttur.

© Teşvikler.net