Etiket arşivi: Vergi Uyuşmazlıklarına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

iledanismanlik

Vergi Danışmanlığı

Teşvikler.net ekibi; Vergi incelemesi ve uzlaşma başta olmak üzere her türlü konuda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.                      

Bu kapsamda;

Danışmanlık hizmetleri; kurumlar vergisi, gelir vergisi, bunlara ilişkin geçici dönem vergilendirme işlemleri ile diğer vergi beyannamelerinin ve bu beyannamelere esas teşkil eden hesap, kayıt ve işlemlerin vergi mevzuatı açısından incelenmesi ve raporlama hizmetlerini kapsamaktadır. Diğer denetim hizmetlerimizde olduğu gibi esas amaç koruyucu vergi denetim hizmetleri vermek suretiyle, mevzuata aykırı hususları ve riskli alanları olası kamusal denetim öncesi tespit etmek, gerekli rehabilitasyon çalışmalarını yapmak ve bu suretle müşterilerimize değer katmaktır. Bu kapsamda ortaya çıkan sorunlar, düzeltme beyannamesi hazırlanması veya yürürlükteki vergi af kanunlarındaki yapılandırma olanaklarından faydalanılması yoluyla çözülebilmektedir.

Vergi Planlaması ve Yönetimi

Danışmanlık hizmeti sunulan firmaların vergilerini tam ve zamanında vergi dairesine intikal ettirmeleri için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte mükelleflerimizin yasal sınırlar içinde vergi kanunlarının istisna muafiyet ve teşvik gibi hususlarını kullanarak ya da vergi yükü düşük sektörlerde faaliyete başlayarak vergi planlamaları yapabilmeleri en doğal haklarıdır. Bu çerçevede mükelleflere gerekli teknik danışmanlık sağlanmaktadır.

Vergi Anlaşmaları Danışmanlığı

Uluslararası alanda,  farklı ülkelerde ( özellikle Almanya’da ) faaliyetleri bulunan çok uluslu işletmelerin elde ettikleri gelirin nerede ve nasıl vergilendirileceği hususu küresel dünyada önemli sorunlarındandır. Bu çerçevede, devletlerin iki taraflı ya da çok taraflı olarak,  genellikle de gelir, servet ve veraset ve intikal vergilerini konu alan uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından yararlanmak suretiyle, karşılıklı olarak vergilendirme yetkilerini sınırlandırıp, bir yükümlülüğün kaldırılmasına sebebiyet verecek şekilde vergi yasalarında değişiklik yaparak uluslararası çifte vergilendirmeyi engellemeye ve bertaraf etmeye dönük çalışmalar sonucunda imzalanan vergi anlaşmaları, günümüzde vergilendirme yetkisi ve dolayısıyla tabi olunan vergi sisteminin belirlenmesi bakımından önem arz etmekte ve uzmanlık gerektirmektedir.

Danışmanlık hizmetlerimiz konusunda daha detaylı bilgi almak için info@tesvikler.net adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

© Teşvikler.net