Teşvik ve Hibe Danışmanlığı

iledanismanlik

TEŞVİK ve HİBE DANIŞMANLIĞI

TEŞVİK ve HİBE DANIŞMANLIĞI

Teşvikler.net Danışmanlık, müşterilerinin stratejilerine uygun hizmet modelleri tasarlarken, ulusal ve uluslararası alandaki kazanımlarının sağlam temeller üstünde kurulmasını ilke edinir. Bu kapsamda aşağıdaki çalışmaları yürütür:

 • Proje fikri geliştirme ve analiz etme
 • Projenin finansal analizi (İç Kaynaklar, Dış Kaynaklar, Alınabilecek Teşvik ve Hibelerin Değerlendirilmesi)
 • Proje dosyasının Dünya Bankası, Bölgesel Kalkınma Ajansları, KOSGEB, Avrupa Birliği ve Ekonomi Bakanlığı gibi hibe veren kurumlara özgü değerlendirmelerle proje   yönetiminin gerçekleştirilmesi
 • Proje başvuru dosyasının hazırlanması
 • Proje finansmanını sağlayan kurum ile müzakerelerin yürütülmesi
 • Projenin uygulamaya geçirilmesi
 • Projenin izleme ve değerlendirilmesi

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

 • Yeni Belge Talebi
 • Teşvik Belgesi İptali – Devir, Satış, İhraç ve Kiralama
 • Teşvik Belgesi Revize (Süre Uzatımı, global liste değişiklikleri, belge devri vb.)
 • Teşvik Tamamlama Vizesi

İşlemlerinizi gerçekleştirmektedir.Bu kapsamda; Teşvikler.net Ekibi olarak;

 • Yatırım teşvik belgesi almak için önkoşul olan ve firmanız tarafından hazırlanması gereken Yatırım Bilgi formu, sizden alınacak yatırımınızla ilgili bilgiler çerçevesinde ve Bakanlıkça istenen içerik, detay ve formatta tarafımızca hazırlanması,
 • Yatırımınızın karakteristikleri ve alacağınız makine-teçhizat listeleri incelenerek, ÇED raporunun gerekip gerekmediğine karar verilmesi ve gerekmesi durumunda, gerekli ÇED belgelerinin alınması için başvurular yapılması,
 • Diğer gerekli başvuru belgelerinin firmanızdan temin edilerek, başvuru dosyasının hazırlanması ve Bakanlığa teşvik belgesi için müracaatta bulunulması,
 • Teşvik belgenizin en hızlı şekilde alınması amacıyla, dosya takip işlemlerinizin yürütülmesi,
 • Teşvik belgenize veya alınacak makine-teçhizata yönelik olarak oluşabilecek değişikliklerde, gerekli işlemlerin Bakanlıktan kısa sürede gerçekleştirilmesi,
 • Belgenizin kullanım aşamasında, yatırımınızın durumuna yönelik olan bildirim yükümlülüklerinizin, firmanızla irtibata geçerek hatırlatılması ve Bakanlıktaki işlemlerinizin gerçekleştirilmesi,
 • Belgenizin tamamlama işlemlerinin, firmanızla irtibata geçerek başlatılması ve ekspertiz programlarının organize edilerek, belgenizin sorunsuz bir şekilde kapatılmasının sağlanmasını

temin ederiz.

Bunun yanı sıra, bir çok unsurdan oluşan İhracat Teşvikleri ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında almak istediğiniz tüm Dahilde İşleme Belgelerinde sizin adınıza ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda proje hazırlayıp, belge alımına kadar tüm başvuru süreçlerini takip etmekteyiz.

IPARD, KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ (TKDK)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla oluşan IPARD fonlarını, geri ödemesiz (hibe desteği) şekilde kullandırıyor.

 IPARD Programının Hedefleri

 • Tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlanması,
 • Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre ve diğer standartlara ilişkin AB standartlarına ulaşmasının teşvik edilmesi,
 • Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması,
 • Yerel kırsal kalkınma stratejileri ve tarım-çevre tedbirlerinin uygulanması için hazırlık faaliyetlerinin yapılmasıdır.

 Desteklenen Alanlar:

– Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

– Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

– Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

– Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

– Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

– Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

– Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

– Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

– Kırsal Turizm

– Kültür Balıkçılığı

Teşvikler.Net Ekibi, TKDK’nın sunmuş olduğu destek programları çerçevesinde şirketinizin faydalanabileceği destek programının varlığının tespiti ve sonrasında gerekli süreci en etkin şekilde yönetmektedir.

KOSGEB DESTEKLERİ

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) girişimci adaylarına çeşitli destekler sağlamaktadır.

Tesvikler.Net Ekibi, KOSGEB’in sunmuş olduğu destek programları çerçevesinde şirketinizin faydalanabileceği destek programının varlığının tespiti ve sonrasında proje hazırlanması başta olmak üzere gerekli süreci en etkin şekilde yönetmektedir.

KALKINMA AJANSI PROJELERİ

Tesvikler.Net Ekibi, Kalkınma Ajansı tarafından verilen bölgesel, sektörel ya da genel kapsamlı teşvikler çerçevesinde (Teknik Destek, Proje Teklif Çağrısı, Güdümlü Proje Desteği, Doğrudan Faaliyet Desteği)projelerinin hazırlanması ve gerekli işlem süreçlerinin yönetimi ile ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir.

TÜBİTAK AR-GE PROJELERİ

Tesvikler.Net Ekibi, Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu’nun (TÜBİTAK), Teknoloji ve Yenilik Destekleme Programları Başkanlığı (TEYDEB) öncülüğündeki destek programları çerçevesinde araştırma-teknoloji geliştirme, inovasyon ve rekabet gücünün arttırılması amacıyla şirketinizin hedeflerine uygun projeler hazırlamaktadır.

AB PROJELERİ

Avrupa Birliği mali yapısını güçlendirmek ve ortak bir politika oluşturmak amacı ile hem üye hem de üyeliğe aday ülkelere çeşitli mali yardımlar sağlamaktadır. Adaylık döneminde, AB tarafından Türkiye’ye sağlanan mali yardımlar proje bazında nitelik olarak, hibe ve kredi şeklinde verilmektedir.

 Tesvikler.net ekibi, projenin yazımından, planlama, yönetim, izleme ve kapatma aşamasına kadar olan süreci en etkin şekilde yönetmektedir.

EBRD DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Kadın girişimciliğinin Türkiye ekonomisindeki rolünün güçlendirilmesi ve arttırılması amacıyla 2014 yılında  Avrupa Birliği (AB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Türkiye Cumhuriyeti ile ortaklaşa başlatılan Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı başlatılmıştır. Kadınlar tarafından yönetilen küçük ve orta ölçekli işletmelere büyümeleri için ihtiyaç duydukları desteklerden yönetim danışmanlığı alanında danışmanlık hizmetlerini EBRD desteği ile firmalara sunmaktayız.

Kadın girişimci veya üst düzey yöneticisi kadın olan firmaların profesyonel yönetim becerilerini  geliştirmesi,  kurumsallaşması ve profesyonelleşmesi adına ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetleri ve yol haritaları EBRD desteği ile  sunulmaktadır. EBRD destek almaya uygunluk şartlarını sağlayan firmalara 10.000 EU’ya kadar danışmanlık desteği sağlamaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için Teşvikler.net Danışmanlık ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

© Teşvikler.net