Uncategorized

iledanismanlik

Milli Emlak Danışmanlığı

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satın alınması, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve  tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için kullanma izni alınması işlemleri konusunda danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Milli emlak danışmanlığı hizmetlerimiz için daha detaylı bilgi almak için 0312 911 30 76’yı arayabilir veya  info@tesvikler.net adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

© Teşvikler.net

iledanismanlik

Eğitim Hizmetleri

Vergisel konular başta olmak üzere bir çok konuyu içeren seminer programlarıyla pratik ve teoriyi bir araya getiren eğitim hizmetleri sunulmaktadır.                                 

Kurum ve kuruluşlar özel olarak dizayn edilebilen ve çeşitli konuları içeren eğitim programlarının yanında başlıca seminerlere aşağıda yer verilmiştir.

 • Dönem kapanırken kurumlar vergisinde dönemsonu işlemleri; vergilendirme ve muhasebe uygulamaları
 • Dönem kapanırken gelir vergisinde dönemsonu işlemleri; vergilendirme ve muhasebe uygulamaları
 • Kurumlar ve gelir vergisinde indirim, istisna, muafiyet ve giderler
 • Ar-ge mevzuatı uygulamaları
 • Güncel yargı kararları, mali idare görüşleri ve uluslararası vergilendirme antlaşmaları ışığında yurtdışı ödemelerin vergilendirilmesi
 • Elektronik ticarette mali uygulamalar
 • Uygulamalı temel muhasebe semineri
 • Uygulamalı ileri düzey muhasebe semineri
 • Yeni vergi denetim sistemi, vergi incelemesine yakalanmamak için ipuçları ve incelemede mükelleflerin hakları
 • Hukukçular için mali tablo okuma teknikleri
 • Finansçı olmayanlar için mali tablo okuma teknikleri
 • Güncel mali idare görüşleri ve yargı kararları ışığında kağıtlarda damga vergisi riski ve bu riskin yönetilmesi teknikleri
 • Türkiye’de kamu ihaleleri ve uygulamaya yön veren mevzuat
 • Kamu ihalelerine hazırlık sürecinde en çok karşılaşılan hatalı uygulamalar, ihale sürecine yönelik özellikli hususlar
 • Kamu ihalelerinde uyuşmazlıkların idari ve adli çözüm yolları

Ayrıca Hibe ve Teşvikler Eğitimi kapsamında detaylı olarak;

 • Başvuru süreci
 • Dosya nasıl hazırlanılır?
 • Program işleyişi
 • Programın sonuçlandırılmasına

Yönelik eğitimlerimiz de mevcuttur.

© Teşvikler.net

iledanismanlik

Vergi Danışmanlığı

Teşvikler.net ekibi; Vergi incelemesi ve uzlaşma başta olmak üzere her türlü konuda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.                      

Bu kapsamda;

Danışmanlık hizmetleri; kurumlar vergisi, gelir vergisi, bunlara ilişkin geçici dönem vergilendirme işlemleri ile diğer vergi beyannamelerinin ve bu beyannamelere esas teşkil eden hesap, kayıt ve işlemlerin vergi mevzuatı açısından incelenmesi ve raporlama hizmetlerini kapsamaktadır. Diğer denetim hizmetlerimizde olduğu gibi esas amaç koruyucu vergi denetim hizmetleri vermek suretiyle, mevzuata aykırı hususları ve riskli alanları olası kamusal denetim öncesi tespit etmek, gerekli rehabilitasyon çalışmalarını yapmak ve bu suretle müşterilerimize değer katmaktır. Bu kapsamda ortaya çıkan sorunlar, düzeltme beyannamesi hazırlanması veya yürürlükteki vergi af kanunlarındaki yapılandırma olanaklarından faydalanılması yoluyla çözülebilmektedir.

Vergi Planlaması ve Yönetimi

Danışmanlık hizmeti sunulan firmaların vergilerini tam ve zamanında vergi dairesine intikal ettirmeleri için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte mükelleflerimizin yasal sınırlar içinde vergi kanunlarının istisna muafiyet ve teşvik gibi hususlarını kullanarak ya da vergi yükü düşük sektörlerde faaliyete başlayarak vergi planlamaları yapabilmeleri en doğal haklarıdır. Bu çerçevede mükelleflere gerekli teknik danışmanlık sağlanmaktadır.

Vergi Anlaşmaları Danışmanlığı

Uluslararası alanda,  farklı ülkelerde ( özellikle Almanya’da ) faaliyetleri bulunan çok uluslu işletmelerin elde ettikleri gelirin nerede ve nasıl vergilendirileceği hususu küresel dünyada önemli sorunlarındandır. Bu çerçevede, devletlerin iki taraflı ya da çok taraflı olarak,  genellikle de gelir, servet ve veraset ve intikal vergilerini konu alan uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından yararlanmak suretiyle, karşılıklı olarak vergilendirme yetkilerini sınırlandırıp, bir yükümlülüğün kaldırılmasına sebebiyet verecek şekilde vergi yasalarında değişiklik yaparak uluslararası çifte vergilendirmeyi engellemeye ve bertaraf etmeye dönük çalışmalar sonucunda imzalanan vergi anlaşmaları, günümüzde vergilendirme yetkisi ve dolayısıyla tabi olunan vergi sisteminin belirlenmesi bakımından önem arz etmekte ve uzmanlık gerektirmektedir.

Danışmanlık hizmetlerimiz konusunda daha detaylı bilgi almak için info@tesvikler.net adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

© Teşvikler.net

iledanismanlik

Proje Danışmanlığı

Proje Danışmanlığı 

Proje; Başlangıcı ve bitişi belli olan, finans, zaman ve kalite gibi kısıtları bulunan bir süreçtir. Risk yönetimi, performans analizi ve proje akışı sırasındaki kontroller projenin başarılı sonuçlanması açısından önemlidir.

Zaman, maliyet gibi kısıtlı kaynaklara bağlı olan ve sistematik bir yaklaşımı gerektiren proje yönetimi süreçlerinde Teşvikler.net ekibi, uzman kadrosuyla, operasyon sürecini şekillendirip ve eldeki kaynakları en verimli şekilde kullanarak  minimum maliyetle maksimum etkiyi  yaratacak projeleri en etkin şekilde  yönetmektedir.

Teşvikler.net ekibi; projenizin başlama, planlama, yönetme, gözlemleme ve kontrol sonrasında hizmete sokmaya kadar projenizin her aşamasını koordine etmenize ve yönetmenize yardımcı olmaktadır. Proje yönetimi sürecinde en düşük risk ve yüksek kalite ile projenizi tamamlamanızı sağlamaktadır. Proje yazma süreci ise temel olarak;

 1. İhtiyacın net bir şekilde belirlenip belirlenmediği
 2. Projenin ihtiyaçları karşılama yeterliliği
 3. Projenin faydasının yanı sıra beraberinde getireceği sorunların analiz edilmesi
 4. Projenin kapsamı ve uygulanabilirliğinin analiz edilmesi
 5. Finansman yöntemi (İç Kaynaklar, Dış Kaynaklar, Teşvik ve Hibeler)
 6. Projeyi uygulayacak birim ve uygulama yöntemi

Belirtilen aşamalar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

Proje danışmanlığı hizmetimiz için daha detaylı bilgi almak için info@tesvikler.net adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz

© Teşvikler.net